STYRELSEN FRÅGAR

Är du under 25 år? Skulle du besöka vår ungdomsverksamhet?ung.rfsl 

 

Här kommer du hitta mer information om vår kommande ungdomsverksamhet som är i startgroparna. Frågor om Ungdomsverksamhet hänvisas till vår ungdomsledare Edy.

Edy@halland.rfsl.se

 2019-05-07

Hitta hit

TRANSLATE

UNGDOMSVERKSAMHET